Általános Szerződési Feltételek

 

Szerződés nyelve: magyar

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni  VIP INFORMATIKA Kft. web áruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési  Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

A webshop üzemeltetője:

 • VIP INFORMATIKA KFT.
 • Cím: 1024 Budapest, Fillér utca 17. Alagsor
 • Adószám: 23367883-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-962282
 • Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
 • Bejegyzés kelte: 2011/05/23 Közzétéve: 2011/06/09 Hatályos: 2011/05/23 ...
 • E-mail: webshop@vipinformatika.hu
 • Kapcsolattartó: Virág Péter
 • Telefonszám: +36-30/847-39-76
 • Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-78120/2014

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruházunk elektronikai termékeket forgalmaz. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A megjelenített termékek online a webáruház szoftverén keresztül, e-mail-ben, telefonon rendelhetőek meg.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

A webáruházban a nettó és bruttó árakat is feltűntetjük, az előbbinél (nettó) jelzést használunk.

A megrendelt termékeket csak személyesen lehet átvenni a fenti címen megadott üzletünkben.

 

Regisztráció a webáruházban

Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.

A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt.

Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a számlázás problémamentesen zajlódjon.

 

 

A megrendelés folyamata:

 1. A terméknél rákattint a „Kosárba” gombra, ekkor a termék belekerül a kosárba és  megtekintheti annak tartalmát.
 2. A vásárlás folytatásához járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden további megvásárolni kívánt termék esetében.
 3. Amikor minden kiválasztott terméket elhelyezett a kosarába kattintson a „Kosár” gombra, hogy tovább folytathassa megrendelését.
 4. A „Kosár” gombra kattintva  megtekintheti annak tartalmát. A kosárban a termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a termék neve mellett szereplő + jellel, vagy mínuszjellel. (Ha 1-nél több mennyiség szerepel adott termékből a kosárban akkor megjelenik mínusz jel is.) X gombra való kattintással tudja törölni az adott terméket a kosárból.
 5. A kosárban található „Megrendelés” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett felhasználónk azonnal a megrendelés véglegesítéshez érkezik, ellenkező esetben meg kell adnia a regisztrált felhasználó nevét és jelszavát, valamint az OK gombra folytatni a vásárlás véglegesítését vagy a „Regisztráció” gombra kell kattintania és létrehozni fiókját.
 6. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként „Megrendelés” gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi részünkre.
 7. A rendelésről egy automatikus e-mailben tájékoztatjuk.
 8. A megrendelés akkor válik végleges szerződéssé, ha azt az ügyfélszolgálat telefonon vagy e-mailben visszaigazolja.
 9. A szerződések iktatásra kerülnek.

 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10-tól 20 óráig történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ebben az esetben a megrendelés az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, illetve nyomon követheti, ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival.

 

A megrendelt terméket átvételkor az átvevőponton lévő munkatársnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Kérjük, hogy a termékeket az átvételkor szíveskedjék megvizsgálni, és az esetlegesen észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét.. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Adatkezelés

Az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza az Ön adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, itt megtekinthető: Adatkezelési Szabályzat

 

Garancia

Termékeinkre a gyártó által meghatározott 12 - 60 hónap vagy élettartam garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

 

Elállás joga

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a VIP INFORMATIKA webáruház köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő 14 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül teheti meg.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelme a 14 nap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést követő 14 napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.

 

 Elállási jog fogalma és gyakorlásának feltételei >>

 

Panaszügyintézés

A panaszügyintézés elsődleges felvételi módja és helye a ügyfélszolgálat menüpontban megadott e-mail cím, telefonszám és levelezési cím. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő személyes adatnak minősülő adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezel. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat rendelkezései - így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv - folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek. Az Adatkezelő a regisztráció során megadott és a honlapon keresztül megkötött szerződések létrejötte és teljesítése során birtokába kerülő adatokat a jelen szabályzatban meghatározott célokhoz kötött módon, a szerződések fennállásának időtartama alatt kezeli.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges (pl. futárszolgálat).

 

Regisztráció, a kezelt adatok köre

A honlapon történő regisztrációval, a regisztráció megtörténtéhez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával - melynek módja a honlapon található regisztrációs űrlap kitöltése - az érintett hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások nyújtása érdekében elektronikus úton létrejövő szerződések megkötése és teljesítése céljából a szerződés, illetve a szerződésből eredő követelések fennállásának időtartama alatt kezelje.

A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:

 

 • Ügyfél vagy a vállalkozásának neve
 • Vállalkozás esetében Adószám (nem kötelező mező)
 • Ügyfél telefonszáma
 • Ügyfél e-mail címe
 • Ügyfél számlázási címe (irányítószám, település, utca, házszám)

 

A fenti adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősülnek. Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Ügyféli jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1024 Budapest, Fillér utca 17. A.

E-mail cím: webshop@vipinformatika.hu 

 

A Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.  Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40). 

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Ügyfelek a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Jelen adatvédelmi szabályzat 2015. április 1-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 

^